Speelnatuur in de stad.
[Rotterdam/Wageningen, NL]

cover Speelnatuur id stad

Auteurs: Speeldernis Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond, Wageningen Universiteit en Research, 2009

In opdracht van het ministerie van LNV zijn de resultaten van deskstudie, interviews en veldverkenning gecombineerd met eigen ervaringen bij ontwerp, participatie, uitvoering en beheer van speelnatuur in de stad. Hiermee hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het totstandkomen en succesvol beheren van meer levendige speelnatuur voor (stads)kinderen.

Klik hier voor een pdf download van de studie.