Natural Playground at St. Catherine’s Park, Dublin [IRE]

Opening 2017

St. Catherine’s is een groot landschappelijk recreatiepark ten westen van Dublin aan de river Liffey. Naast de bestaande speeltuin ligt een stuk braakland, dat bij wijze van voorbeeld voor natuurlijkere speelterreinen in Ierland als pilotproject wordt ontwikkeld.

Gebruik makend van de aanwezige natuurlijke glooiing in het terrein en het water uit een nabije waterberging komt er een lang uitgerekt stuk speellandschap met een lange beek als ruggengraat. Vanaf een ‘secret fountain’ en een bronmoeras kronkelt de kleine beek langs een open weiland naar een grinteiland met handpomp en verschillende zand/waterspeelvoorzieningen en zitplekken. Uiteindelijk stroomt het water door een picknickweiland naar het infiltratiemoeras.  De uitgegraven grond wordt verwerkt in speelheuvels met onder andere holle wegen onder wilgentunnels & koepels, verschillende klimconstructies en rioolbuizen-burchten.

dia1