Speelnatuur Waterdunen/ Breskens [NL]

inrichtingsplan_waterdunen met speelnatuur(Bron tekening:  Provincie Zeeland)

sinds 2013

In een breed participatie- en ontwerp team bestaand uit:                                                                     * Bailleul/ Hannah van Ottegem                                                                                                                 * Iris Steen                                                                                                                                                       * Fris in het landschap/ Els Huigens & Jean-Francois van den Abeele                                                  * Aardrijk/ Sigrun Lobst                                                                                                                        wordt sinds 2013 gewerkt aan plannen voor de invulling van twee grote speelnatuurterreinen binnen het project Waterdunen, dat Natuurontwikkeling en Recreatie zoekt te verbinden.    Sinds eind 2014 liggen ontwerptekening en werkomschrijving klaar voor twee gebieden:              1   een groot terrein direct achter het zeeduin bij parkeerplaats Walendijk, dat zich vooral richt op dag/seizoensrecreanten, ook met een handicap                                                                                     2   een kleiner stuk Speelnatuur tegenover bungalowpark Schoneveld, dat ingericht wordt voor herhalingsbezoek van kinderen uit Breskens en de bijbehorende woonparken                            beiden aan de overgang van de getijdengeulen naar de omgevende recreatieve zone.

situatie01

waterdunen West1_200