Handleiding Natuurlijke Speelplekken voor Natuurmonumenten

Na het succes van Speelnatuur op Tiengemeten en de wereld van OERRR is binnen de Vereniging Natuurmonumenten veel vraag ontstaan naar meer natuurlijke speelplekken in de eigen 355 natuurgebieden. Dichtbij Bezoekerscentra en grote entrees, maar ook gewoon langs de wandelroutes.
In opdracht van de afdeling recreatie heb ik meegewerkt aan een handleiding en presentaties voor de medewerkers in de regio’s en gebieden. In de interne handleiding wordt omschreven, wat het beleid en de aanpak van NM rond speelnatuur is. Met een veeltal voorbeelden wordt geprobeerd te omschrijven, wat mogelijke maatregelen en elementen zijn, die het spel van kinderen op een natuurlijke, gebiedseigen wijze stimuleren. In de brochure wordt verwezen naar veel verdiepende achtergrond informatie, die op het intranet beschikbaar gesteld is.