Visie & Missie

AARDRIJK-VISIE

Met mijn werk wil ik een bijdrage leveren aan een omgeving, waarin alle kinderen vrije toegang hebben tot afwisselende, natuurrijke speel-, leer- en leefruimte.
Op ieder moment, dat ze daar behoefte aan hebben en zo veel mogelijk op eigen gelegenheid.

AARDRIJK-MISSIE
Speelnatuur is een efficiënte manier, om kinderen van deze tijd in aanraking te brengen met natuur en landschap. Mijn werk is erop gericht meer ruimte voor natuur en kinderen te scheppen.
Fysieke ruimte, maar ook ruimte in harten en hoofden, regels en beleid.

Om het effect van mijn doen te verruimen en te verdiepen, werk ik op meerdere werkvelden:
– ontwerp & advies
– lezingen & publicaties
– workshops & opleiding

Wat kunt u van mij verwachten?
Ik geloof in de onuitputtelijke speel- en onwikkelingswaarde van natuurlijke elementen en natuurrijke tuinen en landschappen.
Met mijn ontwerpen sta ik voor gevarieerde Speelnatuur, die haar speelwaarde zoveel mogelijk betrekt uit natuurlijke en landschappelijke elementen. Alleen daar, waar het een toegevoegde waarde heeft, adviseer ik het gebruik van toestellen.

In mijn werk ga ik uit van de volgende Top 12 – Kernkwaliteiten van Speelnatuur:

1 Groen en landschap zijn geen decor, maar bespeelbaar
2 Natuurwaarde is speelwaarde: hoe hoger de te realiseren natuurwaarde, hoe rijker het spel
3 Ruimschoots ruimte en materialen voor kinderlijke daadkracht en behoefte aan vormgeving & experiment
4 Afwisselende inheemse leefgebieden en planten zorgen voor grote biodiversiteit = belevingswaarde
5 Natuurschoon en natuurwetten, verbondenheid met en geborgenheid in de natuur zijn intens ervaarbaar
6 Ruimtelijke verwevenheid en gelaagdheid van het ontwerp zorgen voor spannende speellandschappen
7 Onbepaaldheid en interpreteerbaarheid van het landschap geven ruimte aan fantasiespel
8 Ruimte voor natuurlijke dynamiek en successie zorgen voor een levendig speellandschap in ontwikkeling
9 Evenwicht uit uitdaging en veiligheid = duurzaam, natuurlijk veilig
10 Ruimte voor ontmoeting en het ervaren van gemeenschapszin zorgen voor inbedding in de sociale omgeving
11 Betrokkenheid van de gebruikers in alle projectfasen: brainstorm, ontwerp, aanleg, beheer creëert draagkracht
12 Ruimte en voorzieningen voor medegebruik door sociaal-culturele of educatieve partners verbreedt draagvlak

Hieronder een aantal uitgangspunten van mijn werk toegelicht.

Zin en onzin van speelnatuur
Speelnatuur is geen echte, ongerepte, onafhankelijke natuur. Zij is aangelegd of aangepast aan de wensen en eisen van de opdrachtgever. Bovendien moet zij voldoen aan een aantal regels en eisen, om goedgekeurd te worden voor kinderspel door de verantwoordelijke autoriteiten.
Goede speelnatuur probeert wel zo veel mogelijk ruimte te geven aan natuurlijke processen en natuureigen dynamiek, zodat kinderen de ontembare en onuitputtelijke krachten der natuur met volle teugen kunnen genieten.
Daar waar speelnatuur tot het alledaagse hoort, op schoolpleinen en bij kinderdagverblijven en in de directe woonomgeving, daar heeft zij de meeste impact.
Daar, waar zij de karakter en de toegankelijkheid van een attractie heeft, in speelbossen, natuurspeeltuinen en speelnatuurterreinen, moet de natuurwaarde heel hoog zijn, om een voor het kind blijvend relevante natuurervaring toe te voegen.

Natuur heeft de hoogste speelwaarde
Het grootste compliment dat de Speeldernis ooit kreeg (los van de kinderen die bij het verlaten van de tuin uitriepen: ‘goh, dit is leuker dan de Efteling, had ik dit maar bij mijn huis’) kwam van een vertegenwoordiger van een speeltoestellenfabrikant. Na een kennismakingsronde over de tuin schudde hij vol waardering mijn hand en zei: “ik neem mijn catalogus maar weer mee, want wat jullie hier aan speelwaarde hebben gerealiseerd dat kunnen onze toestellen niet bieden.”
Ik ben elke keer blij en trots als een opdrachtgever de moed heeft om afstand te doen van speeltoestellen en vertrouwd op de speelwaarde van landschappelijke elementen en natuurlijke materialen. Ik erger mij dan ook over de zogeheten en promootte speelnatuur die niet veel meer is dan een verzameling van verantwoorde kronkelhouten toestellen al dan niet met een levenloze randbeplanting van exotische, onderhoudsvriendelijke groenblijvers en kortgeschoren gazon. Een gemiste kans, daarvan hebben we al zo veel….

Duurzaam natuurlijk veilig
Zoeken naar honderd procent veiligheid is een gevaarlijk streven. Ik zie mijn opgave als opvoeder en als ontwerper daarin, kinderen het echte gezicht van natuur op een voor hun begrijpelijke schaal te laten ervaren. Overbescherming lijdt tot zwakke kasplantjes die als ze een keer hun beschermende atmosfeer moeten verlaten, uitgeleverd zijn aan onverwacht pijnlijke of zelfs levensbedreigende situaties.
 Duurzaam natuurlijk veilig is een term die we ooit ontwikkeld hebben om het veiligheidsidee dat achter speelnatuur staat duidelijk te maken: 
Naarmate we voor onze kinderen risico’s uitschakelen, ontnemen wij ze groeikansen; speelnatuur probeert risico’s inzichtelijk en beheersbaar te maken. 
Een kind, dat vandaag een bewustzijn voor zijn omgeving en zijn eigen grenzen ontwikkelt en krijgt de kans krijgt vaardigheden te ontwikkelen om deze te verleggen. zo kan hij morgen risico’s beter inschatten en doeltreffend reageren.

‘the health benefit of risk’

Het zit in onze genen en hersenen, dat wij in ons leven risico’s opzoeken. Het evolutionaire doel daarvan is, ons voor te bereiden op levensbedreigende situaties. Als we kinderen geen ruimte geven, om dit te doen, zullen ze die levensnoodzakelijke behoefte onderdrukken of (later) compenseren.
 Het vinden van de goede balans tussen veiligheid en uitdaging is een van de kunstgrepen van ons vak. Elk kind moet de voor zijn ontwikkelingsmoment passende uitdaging kunnen vinden, zonder op die zoektocht onverwachte en onhanteerbare risico’s tegen te komen.
 Zit er te weinig uitdaging in, dan zijn kinderen gauw klaar.
 Kinderen hebben het bijzondere vermogen om uitdaging te vinden in kleine, onopvallende situaties. Het moet niet altijd bijzonder hoog, ver, eng, spannend of ruig zijn. Ook de uitdaging van de fijne motoriek, de zintuigen en de creativiteit kunnen kinderen stimuleren en boeien.

Leave a Reply