Ontwerp & Advies

Spelen met natuur en landschap

Elke speelnatuur is een zoektocht naar een evenwicht uit speelwaarde en natuurwaarde. In sommige gevallen zal dit evenwicht ten gunste van de speelwaarde en in andere gevallen de natuurwaarde neigen. Welke natuurwaarde gerealiseerd kan worden is afhankelijk van de uitgangssituatie en randvoorwaarden van de locatie en de mogelijkheden en vaardigheden van de betrokken partijen en personen. De beschikbare financiële middelen spelen hierbij niet de hoofdrol. Er bestaan waardevolle speelnatuurgebieden, die met een klein budget en veel toewijding gerealiseerd zijn en anderen, die ondanks een omvangrijk budget geen blijvend boeiende levendigheid uitstralen.

Rijke, levendige speelnatuur is eenvoudig te maken: afwisselende, goed gestructureerde, verweven ruimtelijkheid, een veelvoud aan losse, veranderbare natuurlijke spelmaterialen (doodhout, stammen, takken, open gronden in verschillende bodemsoorten, blad en vruchten, riet en hooi…), gradiëntrijk reliëf met waar mogelijk veel water in allerlei vormen, een afwisselende, inheemse bloei- en vruchtrijke beplanting, ruimte voor ontmoeting en gezelligheid… en niet veel meer. Maar ook niet minder!
Speelnatuur kan kinderen op speelse wijze in aanraking brengen met natuur.
Daar waar speelnatuur tot het alledaagse hoort, op schoolpleinen en bij kinderdagverblijven en in de directe woonomgeving, daar heeft zij de meeste impact.
Daar, waar zij de karakter en de toegankelijkheid van een attractie heeft, in speelbossen, natuurspeeltuinen en speelnatuurterreinen, moet de natuurwaarde heel hoog zijn, om een voor het kind blijvend relevante natuurervaring toe te voegen.

fi ontwerp 1000