Privacy Verklaring

Sigrun Lobst, kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Sigrun Lobst, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sigrun Lobst verstrekt.

Gebruik van uw gegevens

Als klant of als geïnteresseerde in de dienstverlening van Sigrun Lobst zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw mailadres

Voor al deze gegevens geldt dat deze uitsluitend gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

De reden van het gebruik van uw gegevens

Sigrun Lobst verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of om je schriftelijk (per e-mail) contact met u op te nemen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Bewaren van uw gegevens

Sigrun Lobst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt of een bestaande overeenkomst of relatie wordt beëindigd.

Delen van uw gegevens

Sigrun Lobst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Sigrun Lobst gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Sociale media

Sigrun Lobst neemt niet deel aan de diensten van sociale netwerken als Facebook, Google+ en Linkedin.

Recht op inzage en correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Sigrun Lobst. Sigrun Lobst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Sigrun Lobst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De website van Sigrun Lobst is als volgt te bereiken:

Adres: Van Cittersstraat 46a, 3022 LL Rotterdam, The Netherlands

Telefoon: 0031 6 1801 4237

Email: info@aardrijk-sigrunlobst.nl

Inschrijvingsnummer KvK: 24450215