Opstart Regioconsulentschap Springzaad

foto

Op 25 september heeft op de Speeldernis een eerste bijeenkomst plaats gevonden van een groep actieve spelers op het gebied van Speelnatuur in de Rijnmond. Bedoeling van de ontmoeting was het na te gaan of er behoefte is aan een regional Springzaad-netwerk. Tijdens de levendige uitwisseling werden mogelijke werkthema’s besproken. De twee initiatiefnemers Annemiek Bongers en Maaike Slingerland gaan nu met de uitkomsten aan de slag.
Doel is het een in 2015 eerste activiteiten te plannen.
Heb je interesse je aan te sluiten of wil je gewoon informatie?
Mail dan naar: rotterdam@springzaad.nl