Nieuwe eervolle functie

springzaad

Er zijn dingen, die je duidelijk maken, dat je volwassen bent… Sinds kort maak ik deel uit van een bestuur. Sinds vandaag met een officiële functie: secretaris. (dat had ik vanmorgen in de trein naar Driebergen nog niet bedacht..) Het bestuur van Springzaad. Deze organisatie, waarvoor ik vanaf haar oprichtingsmoment veel warme belangstelling voel, ondergaat op dit moment een metamorfose: van een ‘vormloze’ netwerkwerkorganisatie naar een formele, ambitieuze stichting.
Een bestuurder. Ik herinner mij precies met hoeveel eerbied ik de eerste keer in aanraking kwam met bestuurders: de drie dames van het Speeldernisbestuur in 2000. Door de jaren heen bestudeerde ik nieuwsgierig taal, sfeer en cultuur van verschillende besturen. Een hele nieuwe wereld! En wat een serieuze, deskundige, verantwoordelijke autoriteiten, die bestuurders…. Nu 14 jaar later voelde ik me klaar voor een eigen bestuursfunctie. Dan wel in een speelse organisatie, want met dat volwassen zijn, dat valt nog wel mee….